Arapça yaklaşık 22 orta Doğu ülkesinde 200 milyon civarında insan tarafındankonuşulmaktadır. Ayrıca dünyaya yayılan Müslüman nüfusun da ortak dilidir.Uluslararası ticaretin ve kültürün de ortak dillerinden olan Arapçayı öğrenmek hem işhem de sosyal hayatta kişilere yardımcı olmaktadır. Yayıldığı coğrafya nedeniylekültürel ve tarihi önemi olan bu dilin öğrenimi de sanıldığının aksine zor değildir. Sonzamanlarda politik öneminin de artmasıyla başta siyasetle uğraşanların; sonrasında işadamlarının öğrendiği dillerin başında gelir.

Arapça, Birleşmiş Milletler’in 6 dilinden birisidir. Arap Birliği’ne üye olan 22 ülkede kullanılan resmi dildir.

Türkiye’ de gelişen pazar payı ve siyasi ilişkiler nedeniyle Arapça öğrenimi sonyıllarda büyük bir artış göstermektedir. Genel ve Akademik olmak üzere iki farklıprogram izleyen Dil Kursları, Okuma, konuşma, yazma, anlama ve dilbilgisialanlarında dersler vermektedir.

Eksen Arapça olarak biz de kursiyerlerimizin talepleri ışığında Genel ve Akademikolmak üzere iki farklı alanda dersler vermekteyiz. 6 yılı aşkın bir süredir devamettiğimiz eğitim yolculuğumuzda gerek Akademik ( İlahiyat Ön lisans, İmam hatip vediğer alanlarda ), gerekse Genel ( konuşma dersleri ile yoğunlaştırılmış Pratik Arapça )ve gerekse Dini ( Tefsir, Hadis ve Kur-an ) dersleri ile kursiyerlerimizin eğitimalanındaki taleplerini cevap vermekteyiz.

Author: admin

2.099 yorum